MUDr. Ladislava Lyerová, CSc.

MUDr. Ladislava Lyerová, CSc. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2006, roč. 4, č. 5, s. 68-70

Alangaden GJ, Thyagarajan R, Gruber SA, Morawski K, Garnick J, El-Amm JM, West MS, Sillix DH, Chandrasekar PH, Haririan A.: Infectious complications after kidney transplantation: current epidemiology and associated risk factors. Clin Transplant 2006;20:401–409.