MUDr. Kristýna Němcová

Klinika nefrologie TC IKEM, Praha

MUDr. Kristýna Němcová je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2023, roč. 21, č. 4, s. 28-31