MUDr. Kristýna Minářová

Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce, Praha

MUDr. Kristýna Minářová je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2018, roč. 16, č. 2, s. 26-31