Mgr. Kristýna Čmerdová

III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Mgr. Kristýna Čmerdová je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 3, s. 11-14