Doc. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN Olomouc

Doc. MUDr. Josef Zadražil, CSc. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 3, s. 50-51