RNDr. Josef Kratochvíla

Česká společnost klinické biochemie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSKB ČLS JEP)

RNDr. Josef Kratochvíla je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie: