MUDr. Jitka Menšíková

I. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

MUDr. Jitka Menšíková je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 6, s. 99-100