MUDr. Jiří Wallenfels

Národní jednotka dohledu nad tuberkulózou, Nemocnice Na Bulovce, Praha

MUDr. Jiří Wallenfels je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2018, roč. 16, č. 2, s. 26-31