MUDr. Jiří Vymětal

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN Olomouc

MUDr. Jiří Vymětal je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 3, s. 50-51