MUDr. Jiří Orság, Ph.D.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická FN Olomouc

MUDr. Jiří Orság, Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie: