MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. FRCS

Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha

MUDr. Jiří Froněk, Ph.D. FRCS je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2012, roč. 10, č. 1, s. 15-16