prof. MUDr. Jaroslav Racek , DrSc.

Česká společnost klinické biochemie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSKB ČLS JEP)

prof. MUDr. Jaroslav Racek , DrSc. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie: