Doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D.

Doc. MUDr. Jaromír Eiselt, Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2012, roč. 10, č. 1, s. 11-13

Kopple JD, Cheung AK, Christiansen JS, et al. OPPORTUNITY™: a large‑scale randomized clinical trial of growth hormone in hemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant 2011;26:4095–4103.

Postgraduální nefrologie. 2010, roč. 8, č. 6, s. 93-94

Pun PH, Lehrich RW, Honeycutt EF, Herzog CA, Middleton JP. Modifiable risk factors associated with sudden cardiac arrest within hemodialysis clinics. Kidney Int 2010 Sep 1., v tisku.