MUDr. Jana Machová

I. interní klinika LF UK Praha a FN Plzeň

MUDr. Jana Machová je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2017, roč. 15, č. 1, s. 33-35