MUDr. Jana Granátová

Oddělení klinické biochemie FTN, Praha

MUDr. Jana Granátová je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 6, s. 97-99