prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D.

Interní a kardiologická klinika LF OU a FN Ostrava

prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie: