MUDr. Jan Vachek

Klinika nefrologie VFN, Praha; Interní oddělení Klatovské nemocnice, a.s.

MUDr. Jan Vachek je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 1, s. 37-38
Postgraduální nefrologie. 2018, roč. 16, č. 2, s. 32-33
Postgraduální nefrologie. 2016, roč. 14, č. 1, s. 2-4
Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 2, s. 30-32