doc. MUDr. Jan Šperl , CSc.

Česká hepatologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČHS ČLS JEP)

doc. MUDr. Jan Šperl , CSc. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie: