Prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc.

Prof. MUDr. Ilja Stříž, CSc. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 5, s. 70-71