MUDr. Hana Šafránková , Ph.D.

Klinika nefrologie VFN a 1. LF UK

MUDr. Hana Šafránková , Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2023, roč. 21, č. 1, s. 34-36