Doc. MUDr. Filip Málek , Ph.D., MBA

Ambulance srdečního selhání a hypertenze, Kardiovaskulární centrum Nemocnice Na Homolce, Praha

Doc. MUDr. Filip Málek , Ph.D., MBA je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2017, roč. 15, č. 1, s. 36-40