MUDr. Evžen Gregora

Oddělení klinické hematologie FNKV, Praha

MUDr. Evžen Gregora je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 6, s. 97-99