MUDr. Eva Vagenknechtová

Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

MUDr. Eva Vagenknechtová je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2019, roč. 17, č. 1, s. 33-36