MUDr. Daniel Rajdl , Ph.D.

Česká společnost klinické biochemie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSKB ČLS JEP)

MUDr. Daniel Rajdl , Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie: