MUDr. Bronislav Janek, CSc.

Klinika kardiologie IKEM, Praha

MUDr. Bronislav Janek, CSc. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie: