RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D.

Česká společnost klinické biochemie České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (ČSKB ČLS JEP)

RNDr. Bedřich Friedecký, Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie: