prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.

Gynekologicko porodnická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze

prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie: