MUDr. Anna Pöpperlová

I. interní klinika LF UK a FN Plzeň

MUDr. Anna Pöpperlová je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2012, roč. 10, č. 5, s. 78-80