Prof. MUDr. Aleš Linhart, , DrSc.

II. interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha

Prof. MUDr. Aleš Linhart, , DrSc. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2018, roč. 16, č. 1, s. 11-13