MUDr. Alena Verflová

Klinika nefrologie a Klinika transplantační chirurgie IKEM, Praha

MUDr. Alena Verflová je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2012, roč. 10, č. 1, s. 15-16