MUDr. Zuzana Potyšová, Ph.D.

Klinika nefrologie VFN a 1. LF UK

MUDr. Zuzana Potyšová, Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2014, roč. 12, č. 4, s. 61-63