MUDr. Veronika Hošková

Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

MUDr. Veronika Hošková je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2017, roč. 15, č. 3, s. 35-37