MUDr. Tomáš Roháľ

Klinika nefrologie IKEM, Praha

MUDr. Tomáš Roháľ je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2014, roč. 12, č. 4, s. 63-64