MUDr. Tomáš Parvíz Mirchi

Klinika nefrologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

MUDr. Tomáš Parvíz Mirchi je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2022, roč. 20, č. 1, s. 29-31