MUDr. Roman Šafránek, Ph.D.

Nefrologické oddělení, Klinika gerontologická a metabolická, FN Hradec Králové

MUDr. Roman Šafránek, Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2011, roč. 9, č. 2, s. 29-30