prof. MUDr. Roman Chlíbek , Ph.D.

Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, Hradec Králové

prof. MUDr. Roman Chlíbek , Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie: