MUDr. Richard Fojt

Kardiochirurgická klinika, Kardiocentrum 3. LF UK a FNKV, Praha

MUDr. Richard Fojt je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie: