MUDr. Pavel Kosina , Ph.D.

Klinika infekčních nemocí, LF UK v Hradci Králové

MUDr. Pavel Kosina , Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie: