Prof. MUDr. Otto Schück, DrSc.

Klinika nefrologie, Transplantcentrum IKEM, Praha

Prof. MUDr. Otto Schück, DrSc. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie: