MUDr. Nikola Mejzlíková

I. interní klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

MUDr. Nikola Mejzlíková je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2018, roč. 16, č. 4, s. 25-27

Trachtman H, Nelson P, Adler S, et al.

DUET: A Phase 2 Study Evaluating the Efficacy and Safety of Sparsentan in Patients with FSGS.

J Am Soc Nephrol 2018;29:2745–2754.