MUDr. Natálie Sofie Fenclová

I. interní klinika LF UK a FN Plzeň

MUDr. Natálie Sofie Fenclová je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2023, roč. 21, č. 2, s. 24-26