Prof. MUDr. Michal Vrablík , Ph.D.

III. interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze

Prof. MUDr. Michal Vrablík , Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2022, roč. 20, č. 3, s. 7-9