MUDr. Michaela Kubišová

Nefrologické oddělení, Klinika gerontologická a metabolická, FN Hradec Králové

MUDr. Michaela Kubišová je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2010, roč. 8, č. 5, s. 80-81