Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP (Edin)

III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCP (Edin) je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2017, roč. 15, č. 2, s. 8-10