MUDr. Martin Klečka

Klinika nefrologie IKEM, Praha

MUDr. Martin Klečka je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2016, roč. 14, č. 1, s. 17-19