MUDr. Martin Kačer, Ph.D.

I. interní klinika LF UK a FN Plzeň

MUDr. Martin Kačer, Ph.D. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2021, roč. 19, č. 2, s. 36-37
Postgraduální nefrologie. 2013, roč. 11, č. 4, s. 63-64