Prof. MUDr. Martin Haluzík , DrSc.

Klinika diabetologie Centra diabetologie IKEM

Prof. MUDr. Martin Haluzík , DrSc. je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie: