MUDr. Marie Studenovská

HDS B. Braun Avitum, Teplice

MUDr. Marie Studenovská je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2014, roč. 12, č. 4, s. 61-63