MUDr. Mariana Pšeničková

Nefrologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

MUDr. Mariana Pšeničková je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2024, roč. 22, č. 1, s. 36-38