MUDr. Lucie Kovářová

III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. Lucie Kovářová je autorem těchto článků v časopise Postgraduální nefrologie:

Postgraduální nefrologie. 2022, roč. 20, č. 2, s. 20-22